FAQ – Frequently Asked Questions

Wat is RoboCup?

RoboCup is een internationaal initiatief om robotica en kunstmatige intelligentie te promoten en is opgericht in 1993. Het heeft als doelstelling om in 2050 een team voetballende robots klaar te hebben dat kan winnen tegen de dan heersende wereldkampioen. Om zulke team robots te ontwikkelen zijn er heel wat technologieën die gecombineerd moeten worden. Aan deze wedstrijd wordt dan ook deelgenomen door gerenommeerde onderzoeksinstellingen en universiteiten.

 

Wat is RoboCup Junior?

RoboCup Junior is een competitie met robots voor het basis- en voortgezet onderwijs. Gestart als een initiatief vanuit Australië wordt het nu in meer dan 30 landen over de gehele wereld gespeeld.

RoboCup Junior stimuleert het uitwisselen van kennis, communicatie en teamwerk. Schoolteams bouwen en programmeren robots om te spelen tegen andere teams in één van de drie robot uitdagingen: ‘Dansen’, ‘Redden’ en ‘Redden voor gevorderden’. Aanvankelijk planden we enkel de disciplines dansen en redden voor beginners in, omdat we in de aanvangsfase dienden te focussen op de leeftijd tussen 8 en 14 jaar. De nieuwe derde fase (redden voor gevorderden) heeft als bedoeling een grotere uitdaging te vormen voor de wat oudere teams.

 

Waar en wanneer vindt de wedstrijddag van RoboCup Junior België plaats?

In 2022 wordt RoboCup Junior georganiseerd te Technopolis op zaterdag 14 mei. Toegang voor de teams en de toeschouwers is gratis. We maken er een echt robotfestival van!

 

Welke robots mogen meedoen?

Er mag gebruik gemaakt worden van alle types robots, zolang ze binnen de specificaties van de spelregels vallen. De LEGO Mindstorms kit blijkt het populairst te zijn.

 

Mag je één robot gebruiken voor meerdere teams?

Neen, een robot mag niet gedeeld worden tussen teams. Ook niet wanneer er een robot stuk zou zijn.

 

Hoe groot mogen de robots zijn?

De reddingsrobots mogen maximaal 180 mm hoog zijn en een diameter hebben van 180 mm. Eventuele “armpjes” moeten tijdens de controle worden uitgeklapt. Enkel wanneer het uitklappen van deze “armpjes” d.m.v. een motor gebeurd en dus in de programmatie zit ingepast, mogen ze ingeklapt blijven tijdens de controle (zie spelregels).

De reddingsteams maken gebruik van één robot welke gecontroleerd wordt door de wedstrijdjury. De dansteams mogen zoveel robots gebruiken als ze wensen.

 

Voor welke leeftijd is RCJ?

Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar kunnen deelnemen aan RCJ. Tijdens de wedstrijd wordt er steeds een onderscheid gemaakt tussen het lagere- en het secundaire onderwijs, dus van 8 t.e.m. 12 en van 12 t.e.m. 18.

 

Kan je enkel in schoolverband deelnemen?

Nee, ook met je vriendenkring, scoutsvereniging of hobbyclub kan je een team vormen. Vraag aan een volwassene om als coach op te treden. Een goed team bestaat trouwens uit leden met verschillende interesses. Iemand die goed kan bouwen met lego steentjes en iemand die goed met een computer overweg kan. Kan je goed een team leiden, dan is jouw rol meer als teamleider. Kan je goed met geld overweg en mogelijke sponsors overtuigen is jouw functie misschien wel de financieel verantwoordelijke. De teams die de beste robots bouwen zijn deze die goed samenwerken.

 

Hoeveel kost deelname?

Deelnemen is gratis. De aankoop van een robot bouwdoos zoals de LEGO Mindstorms EV3 kit is waarschijnlijk de grootste kost. Gelukkig is dit eenmalig en kan je de kit blijven gebruiken. Misschien moet ook de bus betaald worden naar de finale en willen jullie je eigen flashy team T-shirts maken. Om geld in jullie laatje te krijgen kunnen jullie bijvoorbeeld sponsoring van handelaars en bedrijven aanvragen.

Wat wordt er verstaan onder een team?

Een team dient minstens uit 2 jongeren en een coach (18+) te bestaan.

 

Hoeveel teams kan ik inschrijven?

Je kan als school, aanbieder van buitenschoolse activiteiten of particulier maximaal 4 teams inschrijven over de verschillende disciplines. Scholen organiseren vaak interne pre-selecties, waarna de best presterende teams geselecteerd worden voor de nationale wedstrijddag.

 

Waar zal de jury op letten?

Belangrijk voor de jury is dat er goed is samengewerkt en dat gans het team bij de realisatie betrokken is geweest.

Bij het redden worden punten verdiend door een parcours succesvol af te leggen en wordt de tijd gemeten tot de reddingsopdracht voltooid is. Hiervoor is het gebruik van sensoren onontbeerlijk. Eerst moet de lijn gevolgd worden om tot in het moeras te komen en dan moet het blikje uit het moeras geduwd worden.

Het redden voor gevorderden is soortgelijk aan het ‘normale’ redden. Maar hier is het grondplan veranderlijk en kunnen de teams dus niet op voorhand weten welk traject ze zullen moeten afleggen.

Ga naar de spelregels voor een volledig overzicht.

 

Kunnen de teams tijdens de wedstrijddag al eens testen/kalibreren?

Zowel de reddings- als de dansteams krijgen in de voormiddag even de tijd om al eens te testen op de wedstrijdvelden of het danspodium. De redders kunnen dan hun robots al eens afstellen op één van de 10 wedstrijdvelden en kunnen de dansers het podium verkennen + de audio en video even testen.

Ieder team krijgt hiervoor een tijdslot toegewezen. Deze worden een 2-tal weken voor het event per mail doorgestuurd naar de coach.

 

Ik zou als toeschouwer naar de finale willen komen kijken, kan dit?

Natuurlijk. Kom mee supporteren voor de verschillende teams. Toeschouwers kunnen gratis binnen in Technopolis (aanmelden aan het Robocup Junior-onthaal in zaal Einstein).

 

Hebt u nog vragen?

Kijk eens op de website of contacteer ons via het contactformulier.