registratie Redden voor gevorderden – SO

Redden voor gevorderden - secundair onderwijs (2022)

Hier kan je je team registreren voor de discipline 'Redden voor gevorderden'. Jongeren buiten schoolverband zijn ook welkom om deel te nemen. Een team bestaat minstens uit 2 jongeren begeleid door een coach (18+). Per school of organisatie is het toegelaten om maximaal van 4 teams te registreren voor de wedstrijddag.
  • Vul hier je teamnaam in. Let op! Deze teamnaam gebruiken we in de planning en is dus belangrijk.
  • Geef hier de naam van de coach/contactpersoon in (18+).
  • Geef hier de naam in van je school of organisatie. Vriendengroepen kunnen ook deelnemen
  • Indien je niet deelneemt vanuit schoolverband, vul dan de leeftijd van je teamleden aan.
  • Hoeveel edities (inclusief deze editie) nam u reeds deel met 1 of meerdere teams?
  • Een vraag of een opmerking toevoegen aan je registratie? Dit kan hier.
    (1) Geregistreerde teams die niet langer wensen deel te nemen aan de wedstrijddag dienen dit zo snel mogelijk te melden aan de organisatie en dit ten laatste 4 weken voor de wedstrijddag. Personen, onderwijsinstellingen of organisaties die zich niet aan deze bepaling houden en falen om de organisatie tijdig te verwittigen van hun afwezigheid kunnen geweerd worden bij toekomstige deelnames. Op deze manier wil de organisatie tegen gaan dat het beperkt aantal plaatsen niet ten volle benut kan worden. (2) RoboCup Junior respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit betekent dat Uw persoonlijke gegevens uitsluitend zullen ter beschikking worden gesteld aan partners binnen het project. Door gebruik te maken van haar site of deel te nemen aan door RoboCup Junior georganiseerde evenementen, geeft u expliciet toelating foto's, film of ander digitale media, opgenomen in het kader van onze evenementen en optredens, weer te geven via haar kanalen. Wij houden ons het voorrecht om alle beeldmateriaal genomen tijdens de evenementen te gebruiken voor promotionele doelstellingen. Mocht u enige media, waarop u voorkomt, willen laten verwijderen, dan kunt u dat per e-mail of brief laten weten.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.