Speelveld redden voor beginners

Iemand heeft een telefoontje gepleegd naar de brandweer. Een container met gevaarlijke stoffen is in een moeras gevallen. Jouw team moet een robot ontwerpen, bouwen en programmeren om die container zo snel mogelijk uit het moeras te verwijderen.

Het parcours wordt samengesteld uit vier tegels uit een totaal van zes beschikbare tegels. De start- en de eindtegel zijn in elke opstelling dezelfde. Het parcours bestaat uit een groene ondergrond, dat een grasveld voorstelt. Op dit veld is een weg getekend naar een moeras (geel veld). In dit moeras wordt ‘de container’ neergezet (dit is een verzwaard frisdrankblikje met aluminiumfolie erom). De robot moet het moeras vinden door de weg te volgen, de container zoeken en daarna over de rand van het moeras duwen. Je hebt precies anderhalve minuut (90 seconden) om je taak te volbrengen.

Je taak is dus een robot zo te programmeren dat hij een lijn kan volgen totdat hij het moeras ontdekt (door de gele kleur). Daarin ligt het blikje, dat door de robot moet worden gevonden en vervolgens uit het moeras dient te worden geduwd. Eén van de beschikbare tegels geeft de mogelijkheid een kortere route (geel) te nemen. Houd bij het programmeren van je robot steeds rekening met mogelijke kleine oneffenheden in het terrein en de mogelijkheid dat kleuren licht kunnen verschillen. De tegels meten 55×55 cm.

Bij het uitvoeren van de reddingsoperatie kan je maximaal 40 punten behaalden. De punten worden op basis van onderstaand systeem toegekend. Wanneer teams evenveel punten behalen, telt de afgelegde tijd.
• De robot volgt de lijn tot aan het eerste punt = 5 punten
• De robot volgt de lijn tot aan het tweede punt = 5 punten
• De robot volgt de lijn tot aan het derde punt = 5 punten
• De robot gaat het moeras in = 5 punten
• De robot duwt de container uit het moeras = 20 punten

Tegels (pdf)