Speelveld redden voor beginners

Iemand heeft een telefoontje gepleegd naar de brandweer. Een container met gevaarlijke stoffen is in een moeras gevallen. Jouw team moet een robot ontwerpen, bouwen en programmeren om die container zo snel mogelijk uit het moeras te verwijderen.

Het parcours wordt samengesteld uit vier tegels uit een totaal van zes beschikbare tegels. Het speelveld heeft een vaste starttegel (te herkennen aan de rechte zwarte lijn) en een vaste eindtegel (de tegel met het moeras). De start- en de eindtegel zijn in elke opstelling dezelfde. Bij elke ronde zal het veld aangepast worden, door de organisatoren van RoboCup Junior, door twee tussentegels (te herkennen aan een klein geen pijltje) toe te voegen aan het speelveld. De teams die tijdens eenzelfde ronde deelnemen, leggen eenzelfde parcours af. Elk team legt hetzelfde parcours af, maar kennen het parcours dus niet op voorhand, waardoor elke team de robot op zo’n manier moet programmeren om een variabel parcours te kunnen afleggen.

Het parcours bestaat uit een groene ondergrond, dat een grasveld voorstelt. Op dit veld is een weg getekend naar een moeras (geel veld). In dit moeras wordt ‘de container’ neergezet (dit is een verzwaard frisdrankblikje met aluminiumfolie erom). De robot moet het moeras vinden door de weg te volgen, de container zoeken en daarna over de rand van het moeras duwen. Je hebt precies anderhalve minuut (90 seconden) om je taak te volbrengen.

Je taak is dus een robot zo te programmeren dat hij een lijn kan volgen totdat hij het moeras ontdekt (door de gele kleur). Daarin ligt het blikje, dat door de robot moet worden gevonden en vervolgens uit het moeras dient te worden geduwd. Eén van de beschikbare tegels geeft de mogelijkheid een kortere route (geel) te nemen. Houd bij het programmeren van je robot steeds rekening met mogelijke kleine oneffenheden in het terrein en de mogelijkheid dat kleuren licht kunnen verschillen. De tegels meten 55×55 cm.

Bij het uitvoeren van de reddingsoperatie kan je maximaal 40 punten behaalden. De punten worden op basis van onderstaand systeem toegekend. Wanneer teams evenveel punten behalen, telt de afgelegde tijd.
• De robot volgt de lijn tot aan het eerste punt = 5 punten
• De robot volgt de lijn tot aan het tweede punt = 5 punten
• De robot volgt de lijn tot aan het derde punt = 5 punten
• De robot gaat het moeras in = 5 punten
• De robot duwt de container uit het moeras = 20 punten

Tegels (pdf)